Skolefilm Hamar

Kinolærer Martin Svennæs

Hamar Kino har norges første kinolærer!
Skreddersydde opplegg for bruk av film i skolesammenheng.

Skolefilm Hamar startet opp i august 2016. Kinoen har ansatt egen lærer for å tilrettelegge undervisning omkring film knyttet opp mot både skolenes lokale læreplaner og Kunnskapsløftet (LK06). Ideen er å supplere skolens allerede pågående arbeid omkring et tema eller fag ved at kinolæreren er med på å skape et undervisningsopplegg knyttet opp mot passende film. Kinolæreren kan eventuelt også besøke skolen i forkant av filmen, og delta på – eller gjennomføre – undervisningen ved den aktuelle skolen.

På selve kinodagen kan kinoen legge til rette for både arbeid og faglige fremlegg ved selve kinoen, slik at skolen kan arrangere hele sin dag hos Hamar Kino, hvis man ønsker det.

Læreren er Martin Svennæs som til daglig er ansatt ved Børstad ungdomsskole i Hamar. Martin er utdannet pedagog med tolv års fartstid i skoleverket. I tillegg er han en real filmelsker som allerede i en årrekke har arrangert kinorelaterte skoleprosjekter innen film og litteratur, som blant annet The Hunger Games og Divergent.

Har du og dine elever lyst til å gjennomføre noe i regi av Skolefilm Hamar?

Kontakt kinolærer Martin direkte på martin@hamarkino.no

Les reportasje om prosjektet i HA

Bildet: Kinolærer Martin Svennæs (foto: Remi Laakso, HA)