Sal 1 er frisk igjen!

Vi har en tid opplevd sporadiske problemer med lydsystemene i sal 1. Feilkilden var vanskelig å spore opp, men er endelig funnet, og rettet opp.

NB! Flere forestillinger vil forbli unummererte, altså med fritt setevalg, fredag, lørdag og søndag!

Vi beklager alle uheldige opplevelser publikum har hatt før feilen ble rettet!

Fra fredag 9. november vil sal 1 være i ordinær drift igjen. Det innebærer at forestillinger som for sikkerhets skyld ble flyttet ut av sal 1, vil bli flyttet tilbake. Dette gjelder forestillinger som var satt opp både fredag, lørdag og søndag. Når forestillinger flyttes mellom saler, og det er solgt billetter på disse, vil automatisk forestillingen bli gjort unummerert. Dette betyr at ingen rad-/setenummerering gjelder, selv om man kjøpte med setevalg når filmen sto oppsatt i en annen sal. Også billetter man kjøper etter flyttingen vil være unummerert, og om forestillingen blir flyttet tilbake til opprinnelig sal, kan ikke nummereringen gjenopprettes.

Vi beklager den ekstra uleiligheten med dette, og ber om forståelse og fleksibilitet fra våre gjester!