Trygg kino!

Hamar kino sal 2

Vi er veldig glade for å få lov til å ønske velkommen på kino igjen! Vi sørger for at det rent og trygt - med god avstand mellom grupper i salene.

- Vi er under ombygging - inngang i Hamar Kulturhus


- Kjøp billetter på nett før du kommer


- Det selges plassbilletter, systemet sørger for trygg plassering


- Dersom du er syk, eller i karantene, ikke kom på kino


- Unngå kontantbetaling


- Velkommen til oss!

Nå er kinoen også inne i en stor ombygging, så for å komme til oss må man benytte hovedinngangen til Hamar Kulturhus. Der har vi etablert kiosk og billettsalg i vestibylen.
Ombyggingen omfatter sal 1 og hele vestibyleområdet - men ikke sal 2, 3, 4 og 5.

Smittevernreglene for minimum 1 meter avstand gjelder selvsagt i hele kinoen, inkludert salene. Vi må også sørge for at vi har kontaktinformasjon til alle som besøker oss på de ulike forestillingene, så du vil bli bedt om å oppgi navn, e-post og mobilnummer til oss, dersom du ikke har kjøpt billettene på nett. Disse opplysningene vil bli slettet etter 3 uker.

Vi sørger for gode renholds- og smittevernrutiner, slik at både publikum og ansatte skal kunne være trygge hos oss. Av hensyn til nettopp dette ønsker vi ikke å håndtere kontantbetaling.
I tillegg til grundig daglig renhold vil vi mellom forestillingene rengjøre benyttede områder i salene, samt kontaktflater utover dette.