"John..." - med innledning av Vigdis Stensby

den siste norske cowboy

En rørende film om rancheren John, som lever et liv ikke ulikt det nordmenn møtte da de emigrerte til USA for hundre år siden.

Statsarkivar Vigdis Stensby innleder om lokal utvandringshistorie.
 

Norge var et av Europas fattigste land på 1800-tallet: et land uten fremtid for de fattige og de som stod uten odelsrett. I forhold til folketallet var det bare Irland og Italia som hadde like stor eller større utvandring. Norges befolkning var ung gjennom hele 1800-tallet og befolkningsveksten var stor. De første som drog var familier som brente alle broer.

Den siste bølgen var dominert av unge menn, de fleste med en drøm om å tjene penger og vende hjem igjen til Norge for å kjøpe gard eller bygge hus. Mange av dem drog til slekt for å finne seg arbeid, i skogen gjennom vintrene, farmarbeid om somrene. I perioden 1836-1915 emigrerte nær 52000 mennesker fra Hedmark og drøyt 86000 fra Oppland.

Det knytter seg individuelle historier til hver eneste en av dem.

Les mer om filmen eller kjøp billetter her!