Aldersgrenser

The Fabelmans

Dette må du vite om aldersgrenser på Hamar Kino

Følgende aldersgrenser gjelder:

Alle (tillatt for alle)

6 år (alle barn i følge med foresatte)

9 år (barn ned til 6 år i følge med foresatte)

12 år (barn ned til 9 år i følge med foresatte)

15 år (unge ned til 12 år i følge med foresatte)

18 år (absolutt nedre grense. Ingen i salen kan være under 18 år).

Kinoene har ikke myndighet til å gi dispensasjoner fra aldersgrensene.

Publikum har selv ansvar for å sjekke at en selv, og evt. andre en kjøper billetter for, oppfyller kravet til aldersgrensen.

Du må være forberedt på å vise legitimasjon ved kjøp av billetter, og ved inngang til salen.

Kjøpte billetter refunderes ikke dersom du blir stoppet i døra og ikke er gammel nok.

Aldersgrensene er ikke en anbefaling om hvem filmen passer for. En film som bare voksne vil ha utbytte av kan godt få aldersgrense 6 år eller bli tillatt for alle, dersom barn ikke vil ta skade av å se filmen. Om barn vil ha glede av å se filmen er en annne sak - sjekk derfor om den aktuelle filmen passer før du sender barna på kino. Bruk filminformasjonen du finner på våre nettsider eller snakk med våre ansatte.

Ledsagerregelen:
Ved aldersgrensene 9, 12 og 15 år kan barn inntil 3 år yngre enn den vedtatte aldersgrensen se filmen sammen med en foresatt over 18 år. For aldersgrensen 6 år kan alle barn være med voksne. Den som følger barna må selv være tilstede sammen med barna under forestillingen. Det er ikke tilstrekkelig å følge barna til kinosalen.