KinoScenen

Kinoscenen høst 2021

Velkommen til KinoScenen! På Hamar Kino kan du oppleve flere kunstarter enn film - opera fra Paris, ballett fra Moskva og billedkunst fra anerkjente gallerier verden over kan stå på plakaten!

Ofte direkte overført - men også forestillinger i opptak! Billedkunstprogrammene vil alltid være dokumentarfilm.

Visningene vil komme på nyåret 2023.