KinoScenen

Program for høstsesongen 2020 vil offentliggjøres medio september!

Velkommen til KinoScenen! På Hamar Kino kan du oppleve flere kunstarter enn film - opera fra New York, ballett fra Moskva og billedkunst kan stå på plakaten! Mye er direkte overført, mens billedkunstprogrammene er dokumentarfilm.

De fleste direkteoverføringene har servering fra bar i i salen fra 30 minutter før forestilling, og i eventuelle pauser.